Skip to main content

ขอเชิญนักเรียน เยาวชน นักศึกษา คุณครู ชาวบ้าน นักวิชาการ สื่อมวลชน ศิลปิน กวี นักเขียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานปอยศรัทธาแม่น้ำโขง

#งานฮอมปอยเพื่อแม่น้ำโขง

แสงดาว ศรัทธามั่น.

กิจกรรม “เปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลโฮงเฮียนแม่น้ำของ (แสงดาว ศรัทธามั่น) และเชิญชมงานนิเวศศิลป์ผ้าทอไตลื้อ หาดบ้ายหาดทรายทอง และนิทัศน์ “ฤาเป็นปลาตัวสุดท้าย” ศิลปิน o ณ ห้องแสงดาว ศรัทธามั่น วันที่ 9-10 ธันวาคม 2566

แสงดาว ศรัทธามั่น.


(ร่าง)กำหนดการ

09.00 – 10.00 น. ทำบุญ สวดพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่แสงดาว ศรัทธามั่น,  ผู้วายชนมที่ล่วงลับรวมไปถึงอุ้ยเสาร์ ระวังศรี อดีตพรานปลาลุ่มนำ้ของ,พี่เลน-จิตติมา ผลเสวก, ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง ฯลฯ

10.30 – 12.00 น.         “เปิดตัวห้องสมุดดิจิตอลโฮงเฮียนแม่น้ำของ กิจกรรมร่วมกับเยาวชนและอาสาสมัคร ณ ห้องสมุดแสงดาวฯ

11.00-12.00 น.           พิธีรำลึก performance art ณ ลานริมน้ำของ

12.00 น.                   พักเที่ยง

13.00-16.30 น. เวทีเสวนา “สถานการณ์แม่น้ำโขง, ความเป็นธรรมในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชุมชน และสิทธิของแม่น้ำ” และ เวทีเสวนา “ภูมิรัฐศาสตร์แม่น้ำโขง เมื่อน้ำโขงไม่ใช่เพียงแม่น้ำ” ณ หอประชุมโฮงเฮียนแม่น้ำของ

17.00 น. เป็นต้นไป ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมวัฒนธรรม ภาพยนตร์แม่น้ำของ งานออกร้านโดยเครือข่ายชุมชน คนฮักแม่น้ำของณ ลานทางริมแม่น้ำของ โฮงเฮียนแม่น้ำของ

09.00 น.                   กิจกรรมรณรงค์เพื่อแม่น้ำโขง, ล่องเรือคายัคมาถึงโฮงเฮียนน้ำของ แสดงสัญลักษณ์ ฯลฯ

10.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรม ดนตรี

ออกร้านโดยเครือข่ายชุมชน

12.00 น.           อาหารเที่ยง

13.00 น.           เดินทางกลับ

 

 

Share/แชร์

Leave a Reply