Skip to main content

ทางเราต้องการนักศึกษาฝึกงาน หรืออาสาสมัครเป็นการด่วน! ในช่วง 15 มี.ค. ถึง 15 พ.ค. 2567

เพื่อมาช่วยงานวิจัยเก็บแบบสอบถาม จัดโฟกัสกรุ๊ป จัดเวทีชุมชนและจัดทำสื่อชุมชน ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง จำนวน 5 ชุมชน คือบ้านห้วยลึก, บ้านปากอิง, บ้านทุ่งนาน้อย, บ้านหาดบ้าย หาดทรายทอง, บ้านสบกก (ภายใต้โครงการแม่โขงเซฟการ์ด) ส่วนโครงการ ข้าวอินทรีย์อำเภอเชียง ข้าวอินทรีย์อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 ชุมชน คือ บ้านทุ่งงิ้ว บ้านเกี้ยบ้านหวาย และบ้านบุญเรือง 

อาสาสมัครหรือนักศึกษาฝึกงานเราต้องการด่วนมาก ทั้งไทยและต่างชาติ ใช้ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้ดี อายุ 19 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ และวุฒิการศึกษา ขอเพียงสามารถเขียนอ่านวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปรายงานและสามารถทำงานวิจัยชุมชนกับจัดทำสื่อชุมชนอย่างง่ายได้  ในระหว่างวันที่ 15 มี.ค. ถึง 15 พฤษภาคม 2567 เป็นเวลาสองเดือน

ทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในอัตราอาสาสมัคร มีที่พักและอาหารให้ตลอดสองเดือน รวมทั้งค่าเดินทางในพื้นที่ อนึ่งท่านที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีงบการเดินทางจากบ้านของท่านมายังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยตัวท่านเองตามสไตล์อาสาสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2567 ส่วนในวันที่ 10 มี.ค. เป็นการสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์ และประกาศผลวันที่ 11 มีนาคม และในวันที่ 14 มี.ค.อาสาสมัครหรือนักศึกษาฝึกงานเดินทางเข้าถึงที่พัก ณ ริมฝั่งแม่น้ำของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

          15 มีนาคม เริ่มอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร การวิจัยและสื่อชุมชนอย่างง่ายและร่วมสมัย 

วันที่ 10 พ.ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานและวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ประกาศเกียรติบัตรการฝึกงานอาสาสมัครชุมชนของสถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่น โฮงเฮียนแม่น้ำของ และงานเลี้ยงอำลา

อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจส่งนักศึกษา หรือ นักศึกษา บัณฑิตรองาน คนตกงาน หรือนักเรียนมัธยมปลาย ที่สนใจเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตลุ่มน้ำโขง รวมไปถึงคนวัยเกษียณที่ยังอยากเรียนรู้ชุมชนผู้คนธรรมดาสามัญในลุ่มน้ำโขง ที่เผชิญปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนพลังงานไฟฟ้าและการเดินเรือพานิชย์ขนาดใหญ่มากว่าสองทศวรรษ ในขณะที่การสร้างเขื่อนไฟฟ้าใกล้บ้านมีมากยิ่งขึ้น…

ด่วนรับจำนวนจำกัด 5 ท่าน เท่านั้น

สนใจรายละเอียดติดต่อ chiangkhongconservationgroup@gmail.com 📞0661636451

หรือกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางลิงค์

https://docs.google.com/forms/d/113IbAa8maLVjNNQZY_ZGOAGzoBjrddkHgqIlnfNfeOk/edit.

ขอแสดงความนับถือ

นพรัตน์ ละมุล

ผู้จัดการและกระบวนกรโครงการ

กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นโฮงเฮียนแม่น้ำของ

0956861365

Share/แชร์

Leave a Reply