Skip to main content

จากแม่น้ําโขง ถึงแม่น้ําโคลัมเบีย - การสานเสวนาระหว่างประเทศว่าด้วยแม่น้ําและประชาชน กับบุตรแห่งแม่น้ําโขงในถิ่นปลาแซลมอน

เข้าร่วมกับครูตี๋-นิวัฒน์ ร้อยแก้ว นักจัดตั้งชุมชนและนักกิจกรรม ชาวไตล้านนา ที่ได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ เชิญชาวแม่นํา้ โคลัมเบียมาหารือกันว่า ทําไม แม่น้ําจึงมีความสําคัญ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมออนไลน์

เช้าวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น (ประเทศไทย : ทางออนไลน์) ดูแลโดย มหาวิทยาลัยรัฐพอร์ตแลนด์ - สํานักบริหารแฮคฟิลด์- แผนกบริหารสาธารณะ

Share/แชร์

Leave a Reply