Skip to main content

โดยเราจะหยิบฉลากหมายเลขตามลำดับการตอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของการตอบคำถามทั้งหมดมา 10 ท่าน เพื่อรับของสมนาคุณในการร่วมแสดงความคิดเห็นอันมีค่ากับเรา คือ ข้าวกล้องอินทรีย์ 1 ถุง เพื่อชิมรสชาติความอร่อยและธรรมชาติของข้าวอินทรีย์

หมดเขตตอบแบบสอบถาม 31 ส.ค. 2567 ประกาศผลผู้ได้รับข้าวธรรมชาติไปชิมในวันที่ 5 ก.ย. 2567 ทาง www.mekongschool.org และเฟสบุ๊ค Facebook : Mekong School Chiang Khong

การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาสำรวจการผลิต-การค้า–การบริโภค-การตลาดในเรื่องข้าวอินทรีย์ ณ จังหวัดเชียงราย

ที่มา…

กลุ่มรักษ์เชียงของ สถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นโฮงเฮียนแม่น้ำของ และมูลนิธิไห้ฮุ้ย ได้ตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการศึกษาสำรวจการผลิต – การค้า – การบริโภค -สุขภาวะชาวนาสู่แนวทางการตลาดข้าวอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมูลนิธิไห้ฮุ้ยศึกษาผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ การตลาดข้าวอินทรีย์ของประเทศจีน เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อส่งถึงผู้บริโภคข้าวอินทรีย์ในเมืองจีน และในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และการพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการเที่ยวหากันโดยตรงระหว่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงรายกับกลุ่มผู้บริโภคข้าวอินทรีย์จากเมืองจีน (P-P) ในอนาคตต่อไป

คำถามหลักของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการผลิต – การค้า – การบริโภค -สุขภาวะชาวนา- การตลาดในเรื่องข้าวอินทรีย์ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไร

2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ของชาวนาในจังหวัดเชียงราย

ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/…/1iAWM44dro7Re6dvjbtch…/edit…

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

Share/แชร์

Leave a Reply