คู่มือการป้อนข้อมูลคุณภาพน้ำ

สำหรับผู้ใช้เว็บหรือ iOS:
ออนไลน์เท่านั้น - ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งก่อนส่งข้อมูลของคุณ
หากเกินกว่า 100 เมตร โปรดรอหรือตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งของคุณแล้วลองอีกครั้ง

คุณต้องถ่ายภาพและบันทึกเสียงใด ๆ ที่คุณต้องการส่งก่อนที่จะป้อนข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บ คลิกปุ่ม (+) เพื่อเพิ่มรูปภาพหรือไฟล์เสียง

เสร็จแล้วคลิก "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ

ป้อนข้อมูลเข้าระบบ

สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชัน Android:
ออนไลน์และออฟไลน์ - บันทึกข้อมูลในพืนที่และส่งในภายหลัง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ODK Collect

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วให้เปิด

จากนั้นคลิกที่ปุ่มสีฟ้า "Configure with QR code"

สแกน QR โค้ด

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "กรอกแบบสำรวจใหม่"

คลิกเพื่อเข้าสู่แบบสำรวจ

ป้อนข้อมูลสถานที่ในหน้าแรก

ถ่ายหรืออัปโหลดภาพพื้นที่วัดน้ำ และอธิบายสิ่งที่คุณเห็น

คุณสามารถพิมพ์คำอธิบายหรือบันทึกคลิปเสียงเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณเห็น

หยุดการบันทึกเสียงด้วยปุ่มทางด้านขวา

หากต้องการเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติม ให้คลิก 'add' หากต้องการดำเนินการต่อด้วยภาพเพียงภาพเดียว ให้คลิก 'do not add'

หากคุณต้องการป้อนข้อมูลคุณภาพน้ำหรือข้อมูลการทดสอบทางเคมี คุณสามารถทำได้ในหัวข้อถัดไป

เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก "บันทึกและออก" เพื่อบันทึกแบบฟอร์ม หากคุณไม่มีอินเทอร์เน็ต ระบบจะบันทึกข้อมูลและอัปโหลดโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ

Share/แชร์