ยินดีต้อนรับ
โฮงเฮียนแม่น้ำของ

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา:

"เคารพในธรรมชาติ
ศรัทธาในความเท่าเทียม
ของมนุษยชาติ"

- ครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว

พื้นหลัง

สถาบันองค์ความรู้ท้องถิ่นโฮงเฮียนแม่น้ำของก่อตั้งในวันที่ 18-19 เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งยกระดับการทำงานของ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา โดยมีกลุ่มรักษ์เชียงของเป็นแกนหลักในการก่อตั้ง เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

อ่านต่อ

ข่าว

กิจกรรม

ห้องสมุดโฮงเฮียนแม่น้ำของออนไลน์

พื้นหลัง

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดออนไลน์ได้ริเริ่มขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างศูนย์จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้และเอกสารวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับลุ่มแม่น้ำโขงของกลุ่มรักษ์เชียงของบนแพลตฟอร์มดิจิตอล โดยทางโครงการมุ่งสนับสนุนการออกแบบวางโครงสร้างและพัฒนาห้องสมุดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่ข้อมูล อาจถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายในหลายๆ ที่ หรืออาจถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงหรือการค้นหาข้อมูลเมื่อมีความต้องการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ห้องสมุดออนไลน์นี้ จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อสร้างแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น

พอร์ทัลข้อมูล

พื้นหลัง

เราทำงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชนและชุมชนตามริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์พลเมืองที่อุทิศตนเพื่อติดตามและปกป้องแม่น้ำโขง นักวิทยาศาสตร์พลเมืองเหล่านี้ทดสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขา และใช้แอปพลิเคชันมือถือของเราเพื่อช่วยเราสร้างฐานข้อมูลของดัชนีคุณภาพน้ำ ตลอดจนการสังเกตการณ์เชิงคุณภาพและความรู้ในท้องถิ่น

เข้าระบบ

ติดต่อ

Share/แชร์