Skip to main content

กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าขานลูกหลานวาดฝัน ณ โรงเรียนบ้านปงของ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน กลุ่มรักษ์เชียงของ (CKCG) ได้จัดกิจกรรม “ผู้เฒ่าเล่าขานลูกหลานวาดฝัน” กับนักเรียน 34 คน ชั้น ป.3-ป.6 ณ โรงเรียนบ้านปงของ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ยามเช้า เด็กๆ มารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงและแบ่งปันประสบการณ์อันเกี่ยวกับแม่น้ำโขงก่อนที่ครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว จากโฮงเฮียนแม่น้ำของจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หลังจากนี้ เด็กๆ แยกกลุ่มและเดินไปที่แม่น้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำและทำกิจกรรมทดสอบน้ำ กิจกรรมนี้นำโดยกลุ่มนักเรียนพี่เลี้ยงมัธยมปลาย จำนวน 10 คน จากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยาวชนแม่น้ำโขง

หลังอาหารกลางวัน เด็กๆ เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานกับกลุ่มพี่เลี้ยง ก่อนที่เด็กๆ จะทำกิจกรรมสรุปผลการวัดคุณภาพน้ำอย่างย่อ และทำแผนที่ชุมชนร่วมกัน จากนั้นพวกเขาก็ได้รับกระดาษและอุปกรณ์ศิลปะเพื่อวาดภาพว่าแม่น้ำโขงและชุมชนมีความหมายต่อพวกเขาอย่างไร ในตอนท้าย อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะครูจากโรงเรียนบ้านปงของได้คัดเลือกนักเรียนมานำเสนอภาพวาดต่อกลุ่ม

อบรมเชิงปฎิบัติการสื่อโฮโลแกรมแก่เยาวชนแม่น้ำโขง ณ โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มรักษ์เชียงของได้จัดกิจกรรม ณ โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนจากกลุ่มเยาวชนแม่น้ำโขง 36 คน นักเรียนเหล่านี้มาจากโรงเรียนสี่แห่งในพื้นที่ทำงานของโครงการเยาวชนแม่น้ำโขง คือ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม, โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และโรงเรียนบ้านห้วยลึก

นักเรียนร่วมฟังบรรยายจากคุณวีรวัฒน์ กังวาลนวกุล จากพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเรียนรู้ความสำคัญและประวัติของของเล่นไม้ทำเองในวัฒนธรรมไทย จากนั้นจึงจัดเวิร์กช็อปร่วมกับคุณวีรวัฒน์ กังวาลนวกุล ในการเล่าเรื่องผ่านการเล่น และเรียนรู้การทำโฮโลแกรมจากคุณรามิล กังวัลนวกุล โดยใช้เพียงโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ฉายภาพขนาดเล็ก

ในตอนบ่าย พวกเขาดำเนินการเวิร์กช็อปต่อไปด้วยเซสชั่นการระดมความคิดพร้อมคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ และทีมรักษ์เชียงของ เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถรวมโฮโลแกรมเข้ากับสื่อการนำเสนอขั้นสุดท้ายสำหรับโครงงานการศึกษาแม่น้ำในโครงการเยาวชนแม่น้ำโขง สุดท้ายนี้ ทีมงานรักษ์เชียงของได้มอบรางวัล 9 รางวัลให้กับนักศึกษาที่สร้างสรรค์เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุดเพื่อสรุปการเดินทางไปทัศนศึกษาที่ป่าชุ่มน้ำบ้านม่วงชุมจากกิจกรรมค่ายเรียนรู้ธรรมชาติแม่น้ำโขง ที่ผ่านมา

Share/แชร์

One Comment

Leave a Reply